Make your own free website on Tripod.com

Zastava opstine

Stara Upravna zgrada Rudnik, uskoro dom kulture i muzej Zastava Ugljevika
Istorija opstine
...Ugljevika i ugljevicana
... i nekultura (valjda se to pise sa stavljeno)
Viva la Hollywood
...amaterski
Koji ce ti ku**c to
O Majevici, Janji, kulturi pokuctva

novo Forum

novo Guestbook

E-mail

O Ugljeviku

 

Opšte informaciije: 

U ugljevičkoj opštini ima 21 naselje: Korenita, Maleševci, Ugljevik (novo naselje), Tutnjevac, Zabrđe, Ugljevička Obrijež, Stari Ugljevik, Ugljevik Selo, Ravno Polje, Bogutovo Selo, Gornja Krćina, Donja Krćina, Gornja Trnova, Donja Trnova, Mezgraja, Janjari, Atmačići, Srednja Trnova, Glinje, Sarije, Mukat i Stankovići. 

Opština Ugljevik se na istoku i sjeveru graniči sa opštinom Bijeljina, sa Loparama na zapadu i Zvornikom na jugu u RS, te jednim dijelom na jugu sa opštinom Teočak u Federaciji BIH. 

Prilikom prvog popisa stanovništva na području ove opštine bilo je samo pet naselja sa svega 55 kuća, koje su postojale i prije dolaska Turaka u ove krajeve. U nemirnim vremenima stanovništvo je napuštalo ova područja pa je većina novoga stanovništva, preci današnjih Majevičana, došla iz istočne i stare Hercegovine s početka devetnestog vijeka.

Po popisu stanovništva iz 1993. godine opština Ugljevik ima 16.456 stanovnika u 4.733 domaćinstva i površinu od 164 km2. Prosječna gustina naseljenosti je 12,24 stanovnika na kvadratnom kilometru, što je posljedica raštrkanosti naselja. Trenutno ova opština ima 2.393 zaposlena radnika u privredi i 462 u vanprivrednim djelatnostima. Kod privatnih preduzetnika zaposleno je 460 radnika.

SO Ugljevik 

Načelnik opštine: Vasilije Perić

Predsednik skupštine: Božidar Vasić

Bivši dan opštine: 16. jun (DAN KADA JE OSLOBOĐEN UGLJEVIK)

Slava opštine: 27. oktobar (Sveta Petka Paraskeva) 


Priznanja koja dodjeljuje SO Ugljevik za posebnu aktivnost i doprinos u razvoju privrede, obrazovanja, i vaspitanja, kulture i fizičke kulture, zdravstva, sporta i drugih oblasti društvenog života i rada, na osnovu člana 15 Odluke o priznanjima u Opštini Ugljevik su:

Povelja opštine Ugljevik (1)

Zlatna medalja "Filip Višnjić" (1)

Srebrena medalja "Filip Višnjić" (1)

Zlatne značke (više)

Zahvalnice (više)

 

Priznanja se dodjeljuju na svečanosti za slavu i dan opštine 27. oktobra (sv. Petku Paraskevu).

 

Komisija za odlikovanja: Pero Jović (predsjednik), Ružica Ivanović, Mile Mihajlović, Božo Džuveleković, Raco Marković.

 

Imena dobitnika priznanja za 2002. godinu možete pogledati ovde.


 

Dijelovi federalnog Zakona o konstituiranju novih općina u FBiH, kojima je, barem u FBiH, riješen status Teočaka:

ZAKON O KONSTITUIRANJU NOVIH OPCINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUCJA OPCINA PODIJELJENIH MEDJUENTITETSKOM I MEDJUKANTONALNOM MEDJUZUPANIJSKOM CRTOM

I OPCA ODREDBA

Clan 1.

Ovim zakonom konstituiraju se opcine: Doboj-Istok, Doboj-Jug, Dobretici, DomaljevacSamac, Foca, Pale, Sapna, Teocak, Usora i Ravno i definira podrucje opcina na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) koje su medjuentitetskom i medjukantonalnommedjuzupanijskom crtom podijeljene.

II KONSTITUIRANJE NOVIH OPCINA

Clan 9.

Podrucje opcine Teocak cine naseljena mjesta: Bilalici, Jasenje, Snijeznica, Stari Teocak i TeocakKrstac i dijelovi naseljenih mjesta: Brijest, Gornja Krcina, Jasikovac i Tursunovo Brdo. Podrucja naseljenih mjesta iz stava 1. ovog clana do potpisivanja Mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu Opcine Ugljevik, s tim sto je dio naseljenog mjesta Brijest bio u sastavu Opcine Lopare. Sjediste Opcine Teocak je u naseljenom mjestu TeocakKrstac.

IV IZBORI ZA OPCINSKA VIJECA

Clan 28.

Izbore za opcinska vijeca opcina iz cl. 2. do 11. ovog zakona odrzat ce se po Pravilima i propisima Privremene izborne komisije po kojima su odrzani opcinski izbori u Federaciji. Opcinska vijeca prvog saziva iz stava 1. ovog clana koja imaju do 10.000 stanovnika broje do 12 vijecnka, a ona koja imaju vise od 10.000 stanovnika broje do 20 vijecnika. Prvu sjednicu opcinskog vijeca sazvat ce najstariji medju novoizabranim vijecnicima.

Clan 37.

Funkciju Opcinskog vijeca Opcine Teocak vrsit ce vijecnici Prijelaznog opcinskog vijeca Opcine Ugljevik sa podrucja naseljenih mjesta Opcine Teocak, koje je konstituirano sukladno clanu IX. 3. (5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

V PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 43.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci Doma naroda Mariofil Ljubic, s. r.

Predsjedavajuci Predstavnickog doma Enver Kreso, s. r.


    Ugljevik se prvi put javno spominje u emisiji Kleopatra. Naime, neka Cvijeta iz Lopara tražila je u ovoj emisiji, da joj ova prorok-čica (nepotrebno prekrižavati) kaže kakvo je seksualno stanje u njezinog muža.

Na kraju pisma je pozdravila Ljeposavu iz Ugljevika.

 


Ugljevik je smješten na obroncima planine Majevice. Nastao je erozijom tla pod bagerima RITE-a. To jeste, prije sadašnjeg Ugljevika, egzistirao je "Stari" Ugljevik ( tada se nije zvao stari ) koji je zbog rude crnog uglja, koja se nalazila pod njim, morao da se iseli.Tako je nastao ovaj sadašnji Ugljevik.

   


Dugo traju iskopavanja tog, da se poslužim riječima Bore Bossića, crnog blaga iz majevičke zemlje. 

ako želite više da znate o istoriji Ugljevika kliknite naravno na Istoriju Ugljevika.